Pokladničné boxy

Pokladničné boxy delíme na :
•    statické (bez pohyblivého pásu, ktoré sa viac uplatnia v menších predajných priestoroch)
•    dynamické (s pohyblivým pásom, ktoré majú širšie využitie vo väčších predajniach)
•    diskontné
•    tandemové

dyna dyna2 pokladna1 pokladna2 pokladna3 pokladna4 pokladna5 pokladna6 pokladna7 pokladna8 pokladna9 pokladna10 pokladna11 pokladna12 pokladna13 pokladna14